Skontaktuj się z nami

Wojciech Posłuszny
tel. 605 900 090

Piotr Bijok
tel. 605 937 090

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 - 20:00.
tempotransport.pl
Profesjonalni doradcy
Doświadczenie w branży
Stała współpraca z klientami

O firmie

Firma Tempo Spółka Jawna istnieje od 2007 roku. Została założona przez dwóch wspólników w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku transportowego. Pracując w latach 2002-2007 w Inspekcji Transportu Drogowego jako inspektorzy, mieliśmy okazę przekonać się , z jakimi problemami stykają się szefowie firm transportowych.

Szkolenia kierowców

SZKOLENIA OKRESOWE

Kierowcy zawodowi obowiązani są do regularnego odbywania szkoleń okresowych. Kiedyś, nazywane kursami na przewóz rzeczy lub kursami na przewóz osób, wymagane były do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji, później stały się niezbędne do wystawienia przez pracodawców Zaświadczenia o spełnianiu wymogów ustawowych.

Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006r.) wprowadziła obowiązek odbycia szkolenia okresowego dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E, D+E lub C1, C, C1+E, C+E w ściśle określonych terminach, w zależności od daty uzyskania odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Poniższe tabelki prezentują graniczne daty uzyskania wpisu do prawa jazdy (kod 95) w zależności od daty uzyskania kategorii::

D1, D, D1+E, D+E:

Kategoria
prawa jazdy

Data uzyskania prawa
jazdy po raz pierwszy

Termin ukończenia
pierwszego szkolenia
okresowego

D1, D1+E, D, D+E

do 31.12.1980

do 10.09.2009

01.01.1981-31.12.1990

do 10.09.2010

01.01.1991-31.12.2000

do 10.09.2011

01.01.2001-31.12.2005

do 10.09.2012

01.01.2006-10.09.2008

do 10.09.2013

C1, C, C1+E, C+E:

Kategoria
prawa jazdy

Data uzyskania prawa
jazdy po raz pierwszy

Termin ukończenia
pierwszego szkolenia
okresowego

C1, C1+E, C, C+E

do 31.12.1980

do 10.09.2010

01.01.1981-31.12.1995

do 10.09.2011

01.01.1996-31.12.2000

do 10.09.2012

01.01.2001-31.12.2005

do 10.09.2013

01.01.2006-10.09.2009

do 10.09.2014

Cele szkolenia okresowego dla kategorii C i D prawa jazdy to przede wszystkim:

  1. Wzrost świadomości kierowcy odnośnie obowiązującego stanu prawnego;
  2. Poprawa ekonomiki jazdy;
  3. Wzrost bezpieczeństwa.

Szkolenie w formie cyklu zajęć składa się z 5 modułów tematycznych. Kierowca samodzielnie decyduje, kiedy rozpocznie kolejny moduł. Po ukończeniu kursu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi 5 lat.

Koszt szkolenia okresowego:od 450 zł

W przypadku grup liczących ponad 10 osób zapewniamy korzystne upusty.


 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KIEROWCÓW – jaki kurs i dla kogo?

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C i D (i pochodne) obowiązani są ukończyć Kwalifikację Wstępną. W zależności od wieku kierowcy w grę wchodzą dwa warianty:

Rodzaj szkolenia

Ilość godzin

Kategoria posiadanego prawa jazdy

Cena

poniżej 21 lat

powyżej 21 lat

poniżej 23 lat

powyżej 23 lat

Kwalifikacja Wstępna

280

C

4800

-

-

-

D

-

-

4900

-

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

140

C

-

2600

-

-

D

-

-

-

2700

Kierowcy, którzy ukończyli kwalifikację wstępną dla jednej kategorii prawa jazdy (np. C) i zamierzający wykonywać przewozy drogowe w oparciu o drugą kategorię prawa jazdy (np. kat. D) odbywają szkolenie uzupełniające na tą drugą kategorię wg poniższej tabelki.

Kwalifikacja wstępna  uzupełniająca

70

C

1800

-

-

-

D

-

-

1900

-

Kwalifikacja wstępna  uzupełniająca

35

C

-

1300

-

-

D

-

-

-

1400

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem zdawanym przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Wojewodę. Egzamin ma formę testu i składa się z dwóch części:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Pobierz przykładowe pytania 

Nasze atuty to:

  • Program szkoleń z zgodny z obowiązującym stanem prawnym;
  • Pełne doradztwo związane z tematyką szkoleń
  • Dogodne terminy szkoleń
  • Elastyczność
  • Duża skuteczność i wysoka zdawalność.