Skontaktuj się z nami

Wojciech Posłuszny
tel. 605 900 090

Piotr Bijok
tel. 605 937 090

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 - 20:00.
tempotransport.pl
Profesjonalni doradcy
Doświadczenie w branży
Stała współpraca z klientami

O firmie

Firma Tempo Spółka Jawna istnieje od 2007 roku. Została założona przez dwóch wspólników w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku transportowego. Pracując w latach 2002-2007 w Inspekcji Transportu Drogowego jako inspektorzy, mieliśmy okazę przekonać się , z jakimi problemami stykają się szefowie firm transportowych.

Audyty w firmach

Audyty, kontrole wewnętrzne, weryfikacja zgromadzonych dokumentów i ich jakość - wszystkie te określenia oznaczają jedno - pozwalają kadrze zarządzającej lub właścicielowi firmy stwierdzić, czy działalność przedsiębiorstwa nie koliduje z obowiązującym stanem prawnym, czy sposób gromadzenia i przechowywania dokumentów jest skuteczny.

Znajomość wymagań stawianych firmom przewozowym jest podstawowym warunkiem bezproblemowego rozwoju przedsiębiorstwa. Przepisy nakładają na przewoźników obowiązek przechowywania dokumentów zatrudnionych kierowców (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskie, szkolenia z zakresu przewozu osób i rzeczy), zapisów czasu pracy tychże kierowców. A nade wszystko wymagają, aby firma posiadała dokumenty niezbędne z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności (certyfikaty kompetencji zawodowych, licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia).

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą się zorientować, czy zgromadzone przez nich dokumenty pozwolą na spokojną i niezakłóconą działalność. W sposób szybki i niepozostawiający cienia wątpliwości oceniamy, czy zapisy czasu pracy kierowców mogą być powodem dokuczliwych kar pieniężnych. Wiedza o naruszeniach popełnianych przez kierowców w automatyczny sposób przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości ich ponownego występowania w przyszłości - pozwala na inne planowanie tras i czasu pracy, zwraca uwagę na przypadkowe, nieświadomie popełniane błędy, uzmysławia finansowy koszt lekceważenia przepisów.

Mamy duże doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznych przedsiębiorstw transportowych. Dzięki naszej pracy wielu przewoźników za wczasu wyciągnęło odpowiednie wnioski, co z kolei pozwoliło im uniknąć później ponoszenia kosztów wysokich kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Wszelkie informacje uzyskane podczas audytu wewnętrznego pozostają do naszej wyłącznej wiedzy i nie są nigdzie rozpowszechniane.